Dydaktyka

Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.
Procesy metody, środki, systemy, cele oraz zadania dydaktyki ogólnej.
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pomoce i materiały dla studentów.

 
    Spis opracowanych tematów    |    Dodaj stronę do ulubionych    |    Kontakt

 

  

  

 

 

Dydaktyka jako nauka

Cele i zadania dydaktyki. Etymologia, geneza i określenie nazwy „dydaktyka”. Dydaktyka w systemie nauk. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Przedmiot i zadanie dydaktyki. Twórcy współczesnej dydaktyki.

strona 1/2

Studiowanie dydaktyki ma na celu:
- poznanie i zrozumienie przez studentów uczenia się i nauczania jako upodmiotowionego procesu poznania (nauczyciel liczy się ze zdaniem ucznia);
- zrozumienie osobowych i rzeczowych uwarunkowań procesów kształcenia (czynniki osobowe – płynące od nauczyciela i ucznia – przygotowanie, kompetencje, osobowość);
- zrozumienie źródeł, celów kształcenia, zasad ich stanowienia i form realizacji w procesie kształcenia (zapoznanie się z celami, bo one ukierunkowują kształcenie);
- zapoznanie się z tradycją dydaktyczną zarówno narodową jak i zagraniczna;
- zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami w rozwoju i modernizacji procesu kształcenia;
- poznanie i zrozumienie zadań nauczyciela w organizacji i realizacji kształcenia
- rozwijanie i wzbogacanie własnych umiejętności uczenia się, studiowania i samokształcenia.

Zadaniem dydaktyki jest:
- poznanie przez studentów operatywnej i innowacyjnej wiedzy na temat takich zagadnień jak:
1) epistemologiczne i psychofizyczne postawy nauczania uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki współczesnego systemu edukacyjnego.
2) Cele i treści kształcenia z wyeksponowaniem ich uwarunkowań i tendencji reform programowych.
3) Teoria procesu nauczania, uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod, form organizacyjnych oraz środków dydaktycznych.
4) Osiągnięcia szkolne charakteryzowane przez pryzmat powodzeń i niepowodzeń szkolnych.

Etymologia, geneza i określenie nazwy „dydaktyka”.
  Nazwa „dydaktyka” pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikos znaczy pouczający, a didaktika – uczę. Po raz pierwszy użyto jej w 1613 roku w Niemczech. Krzysztof Helwig i Joachim Jung, analizując działalność Wolfganga Radkego (językoznawcy i rzecznika nauczania) opracowali „Krótkie sprawozdanie z dydaktyki, czyli sztuki nauczania Ratychiusza”. Autorzy uważali dydaktykę za sztukę nauczania. W podobny sposób rozumiał dydaktykę Jan Amos Komeński, autor dzieła „Wielka dydaktyka”, przedstawiającą uniwersalną sztukę nauczania wszystkich wszystkiego. Na początku XIX stulecia Jan Fryderyk Herbart, wybitny pedagog i filozof niemiecki, opracował teoretyczne podstawy dydaktyki, traktował dydaktykę jako teorię nauczania wychowującego. Na przełomie XIX i XX wieku, Amerykanin John Dewey dydaktykę traktował jako teorię uczenia się. Współcześni traktują dydaktykę jako naukę o nauczaniu i uczeniu się.

Dydaktyka w systemie nauk.
- nauka społeczna, pedagogiczna
- spełnia warunki dyscypliny naukowej:( posiada własną terminologię, posiada własna metodologię, posiada własny przedmiot badań).

strona następna >>

 





 
  

© 2007 by dydaktyka.info - serwis przedstawia więdzę z zakresu podstaw dydaktyki, dydaktyki ogólnej,
tj.: procesu dydaktycznego, dydaktyki nauczania, metod dydaktyki, zadań dydaktyki, pomoce, materiały, środki oraz systemy dydaktyczne.