Dydaktyka

Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.
Procesy metody, środki, systemy, cele oraz zadania dydaktyki ogólnej.
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pomoce i materiały dla studentów.

 
    Spis opracowanych tematów    |    Dodaj stronę do ulubionych    |    Kontakt

 

  

  

 

 

Metody kształcenia

Istota terminu „metoda kształcenia”. Kryteria doboru metod kształcenia. Historyczny rozwój metod kształcenia. Wybrane klasyfikacje metod. Charakterystyka klasycznych metod.

strona 1/3

Istota terminu „metoda kształcenia”.
Metoda kształcenia wg W. Okonia:
Methodos – to po grecku droga, sposób postępowania. Stąd też metodą kształcenia nazywamy systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej jest to wypróbowany układ czynności nauczyciela i uczniów realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów.

Kryteria doboru metod kształcenia.
- cele i zadania dydaktyczne, które mamy zrealizować w ciągu danej lekcji lub jednostki metodycznej
- treści: charakterystyczne właściwości poszczególnych przedmiotów nauczania
- wiek uczniów, faza ich rozwoju
- przygotowanie nauczyciela (przygotowanie metodyczne, jakie zna metody nauczania)
- baza materialna szkoły (wyposażenie)

Historyczny rozwój metod kształcenia
- metody oparte na naśladownictwie
- metody słowne – dominowały w średniowieczu
+ m. akroamatyczne (monologowe) np. wykład
+ m. erotematyczne (dialogowe) np. pogadanka
- metody oglądowe – oparcie nauki szkolnej na obserwacji rzeczywistości (J. A. Komeński, H. Pestalozzi)
- metody praktyczne – przełom XIX i XX wieku – organizowanie i kierowanie działalnością praktyczną uczniów

Wybrane klasyfikacje metod
K. Sośnicki wyróżnia metody:
• Podające – sztuczne, uczeń przyswaja gotową wiedzę od nauczyciela
• Poszukujące – uczeń samodzielnie dochodzi do wiedzy poprzez rozwiązywanie problemów

B. Nawroczyński wyróżnia metody:
- podające
- poszukujące
- laboratoryjne – poprzez doświadczenia uczeń dochodzi do nowej wiedzy
 

<< strona poprzednia | strona następna >>

 

   
  

© 2007 by dydaktyka.info - serwis przedstawia więdzę z zakresu podstaw dydaktyki, dydaktyki ogólnej,
tj.: procesu dydaktycznego, dydaktyki nauczania, metod dydaktyki, zadań dydaktyki, pomoce, materiały, środki oraz systemy dydaktyczne.