Dydaktyka

Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.
Procesy metody, środki, systemy, cele oraz zadania dydaktyki ogólnej.
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pomoce i materiały dla studentów.

 
    Spis opracowanych tematów    |    Dodaj stronę do ulubionych    |    Kontakt

 

  

  

 

 

Proces kształcenia

Istota procesu kształcenia. Podstawy filozoficzne. Podstawy psychologiczne. Właściwości ucznia. Sytuacja uczenia się.

Istota procesu kształcenia.
Proces kształcenia – to związek nauczania i uczenia się, ogół czynności nauczyciela i czynności uczniów podporządkowany wspólnym celom kształcenia.

Podstawy filozoficzne.
- uwzględnianie w procesie kształcenia:
• Obserwacji
• Myślenia
• Praktyki
- zachowanie harmonii między poznaniem pośrednim i bezpośrednim
POZNANIE BEZPOŚREDNIE – dokonuje się na drodze samodzielnego dostrzegania, formułowanie i rozwiązywania problemów poprzez obserwację, doświadczenie i czynności praktyczne (wymaga dużo wysiłku i czasu, jest wysoko efektywne – wiedza trwała, przyczynia się do rozwijania sprawności umysłowych i zainteresowań poznawczych).
POZNANIE POŚREDNIE – korzystanie z nagromadzonej przez ludzkość wiedzy, którą uczeń przyswaja za pomocą słowa drukowanego lub mówionego (dominuje w pracy szkolnej, pozwala uczniom w krótkim czasie zdobyć dużo zakres wiedzy, umiejętności i sprawności, które umożliwiają racjonalne poznanie bezpośrednie).

Podstawy psychologiczne.
- uwzględnianie prawidłowości uczenia się
- uwzględnianie czynników wpływających:
• Właściwości ucznia
• Sytuacji uczenia się

Właściwości ucznia.
• Inteligencja
• Zdolności specjalne
• Zainteresowania
• Nastawienie (prawo gotowości)
• Poziom aspiracji
• Motywy uczenia się

Sytuacja uczenia się.
• Stan organizmu (kondycja fizyczna i psychiczna człowieka)
• Transfer (przekład)
• Powtórzenia
• Wzmocnienie (aprobata, pochwała, poglądowość, działania praktyczne)
• Nagrody i kary
• Informacja o wynikach
• Aktywność, samodzielność

  
  

© 2007 by dydaktyka.info - serwis przedstawia więdzę z zakresu podstaw dydaktyki, dydaktyki ogólnej,
tj.: procesu dydaktycznego, dydaktyki nauczania, metod dydaktyki, zadań dydaktyki, pomoce, materiały, środki oraz systemy dydaktyczne.