Dydaktyka

Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.
Procesy metody, środki, systemy, cele oraz zadania dydaktyki ogólnej.
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pomoce i materiały dla studentów.

 
    Spis opracowanych tematów    |    Dodaj stronę do ulubionych    |    Kontakt

 

  

  

 

 

Teoria kształcenia wielostronnego

Przesłanki fizjologiczne i psychologiczne. Cztery toki kształcenia.

strona 1/3

Przesłanki fizjologiczne i psychologiczne.
Przesłanki fizjologiczne.
Harmonijne współdziałanie obu półkul mózgowych warunkiem wielostronnego rozwoju jednostki. Osobowość ucznia (człowieka) jest harmonijnie funkcjonującą całością (poznającą, czującą i działającą).
Funkcje obu półkul mózgowych:
LEWA PÓŁKULA: logiczna, akademicka, zimna
- do niedawna uznawano, że jest dominującą, jest odpowiedzialna za mowę
- ona kontroluje mowę i sprawia, że człowiek może pisać i czytać
- jest miejscem, gdzie dokonuje się analiza, poddaje się materiał logicznej, racjonalnej ocenie
- lewą półkulę charakteryzuje sekwencyjność (informacje są kodowane i przetwarzane etapowo, krok po kroku), matematyczność (w niej są kodowane numery i liczby), dosłowność (odbiera i rozumie dosłowne znaczenia)
- lewa półkula kontroluje ruchy prawej strony ciała.
PRAWA PÓŁKULA:
- intuicyjna, artystyczna, emocjonalna, gorąca
- jest charakteryzowana przez następujące cechy:
• Wizualizacja (informacje są kodowane i uzyskiwane w postaci wyobrażeń i obrazów)
• Holistyczność (zdolność postrzegania całości)
• Przestrzenność (zawiaduje funkcjami wizualno-przestrzennymi)
• Metaforyczność (pozwala zrozumieć język przenośni)
• Emocjonalność (emocje są transportowane przez tę półkulę)
• Uduchowienie (prawa półkula jest zatopiona w modlitwie i oddaniu Bogu).
• Muzykalność (talent do muzyki, umiejętność reagowania na muzykę)
• Uzdolnienia plastyczne (rysowanie, malowanie, rzeźba to naturalne talenty prawej półkuli)
• Seks
• Produkowanie snów
- prawa półkula kontroluje ruchy lewej strony ciała

Przesłanki psychologiczne.
Podstawowe funkcje osobowości - rodzaje aktywności człowieka:
Poznawanie świata i siebie - Aktywność intelektualna (poznawanie rzeczywistości przez przyswajanie gotowej wiedzy i przez jej odkrywanie
Przeżywanie świata i nagromadzonych w nim wartości - Aktywność emocjonalna (polega na przeżywaniu wartości i ich wytwarzaniu)
Zmienianie świata - Aktywność praktyczna (udział człowieka w przekształcaniu rzeczywistości, wykonywanie zadań praktycznych przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy)

Cztery toki kształcenia.
- poszukujący
- eksponujący
- podający
- operacyjny

PODAJĄCY TOK KSZTAŁCENIA:
Czynności nauczyciela:
1. Przygotowanie uczniów do pracy przez zaznajomienie ich z celami i zadaniami lekcji.
2. Podawanie uczniom nowego materiału.
3. Synteza przekazywanych uczniom wiadomości w celu ich zebrania i utrwalenia.
4. Kontrola stopnia opanowania przez uczniów wiadomości w celu wykrycia luk i oceny trwałości i operacyjności wiedzy.
5. Zastosowanie, wyznaczenie zestawów ćwiczeń i zadań.
 

<< strona poprzednia | strona następna >>

  
  

© 2007 by dydaktyka.info - serwis przedstawia więdzę z zakresu podstaw dydaktyki, dydaktyki ogólnej,
tj.: procesu dydaktycznego, dydaktyki nauczania, metod dydaktyki, zadań dydaktyki, pomoce, materiały, środki oraz systemy dydaktyczne.