Dydaktyka

Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.
Procesy metody, środki, systemy, cele oraz zadania dydaktyki ogólnej.
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pomoce i materiały dla studentów.

 
    Spis opracowanych tematów    |    Dodaj stronę do ulubionych    |    Kontakt

 

  

  

 

 

Teoria nowoczesnych metod kształcenia

Klasyczna metoda problemowa. Gry dydaktyczne: istota, rodzaje, zastosowanie i znaczenie.

strona 2/2

METODA SYTUACYJNA
- wprowadzenie uczniów w jakąś złożoną sytuację, które posiada swoje za i przeciw
- zadaniem uczniów jest zrozumienie sytuacji i podjęcie decyzji w sprawie jej rozwiązania.
Etapy metody sytuacyjnej.
- prezentacja opisu sytuacyjnego w formie słownej, pisemnej, za pomocą filmu, przeźroczy, magnetofonu, rysunku itp. oraz sformułowanie problemu do rozwiązania
- analiza sytuacji dydaktycznej i dyskusja nad jej treścią
- wyjaśnianie i ocenianie sytuacji podanej w opisie i podjęcie decyzji
- ocena zaproponowanych rozwiązań i podsumowanie wyników zajęć.

METODA BIOGRAFICZNA
- polega na szukaniu pomysłów rozwiązań określonych problemów w biografii ludzi, którzy mieli (bądź mają) do czynienia z podobnymi problemami.
Etapy:
- wybór postaci i przygotowanie biografii
- sformułowanie problemu i przygotowanie scenariusza gry
- symulacja wraz z rozwiązaniem problemu
- rozwiązanie problemu, podsumowanie i ocena pracy.

METODA SYMULACYJNA
- polega na odtwarzaniu bardziej złożonych sytuacji problemowych
- wymaga samodzielnego rozwiązania problemu w trakcie symulacji
Walory:
- uczy obserwowania wzajemnych stosunków między ludźmi i krytycznie oceniać ich postępowanie
- wdraża do wczuwania się w motywy zachowania innych i wyciągania wniosków z ich postępowania.

<< strona poprzednia | strona następna >>

 

  
  

© 2007 by dydaktyka.info - serwis przedstawia więdzę z zakresu podstaw dydaktyki, dydaktyki ogólnej,
tj.: procesu dydaktycznego, dydaktyki nauczania, metod dydaktyki, zadań dydaktyki, pomoce, materiały, środki oraz systemy dydaktyczne.